Hráč: Alexander Kozhenikov
Fc: Toby Regbo

Alexandre de Sévigne
25 let
nižší šlechta, užívá titulu comte
Soudce

 

Laurent de Sévigne-otec (zesnulý otec)
Patricia de Sévigne-matka
Michele de Sévigne-mladší sestra
Madeleine de Sévigne-nejmladší sestra
Lucien de Sévigne-strýc
Margarette se Sévigne-teta
Juliette de Sévigne -sestřenice

Životopis:
Alexandre je nejstarší žijící potomek, váženého soudce Laurenta de Sévigne který je bratrem Luciena de Sévigne, což dávalo Alexovi do budoucna spoustu privilegii a toto příjmení, tedy i příbuzenský vztah a krevní pouto s touto rodinou, mu dávalo do budoucnosti velké předpoklady, kterým musel dostát. 
Narodil se v Paříži kde celý život vyrůstal a kde byl také pokřtěný, jeho otec dbal především na jeho vystupování a vzdělání, vždy chtěl aby byl jednoho dne, jeho vhodný nástupce a však za tuto tvrdou výchovu svého otce nenáviděl, dokonce tak moc že se jednoho deštivého dne pokusil o útěk z domova, následně z Paříže ale než stihl opustit městské brány Paříže, byl zadržen vojáky, kteří jej opět přivedli k jeho otci.
Alex byl od mala velmi talentovaný, co se psaní a čtení týká, naučil se to ve velmi brzkém věku a i když si to ze začátku neuvědomoval, začal někde uvnitř svého vnitra chápat to, že otec není nepřítel ale člověk který mu pomáhá razit cestu jeho životem a jeho vztah k otci se začal pomalu měnit.
Během mladých let byl poslán ke studiu práv na univerzitě v Paříži aby se stal soudcem po svém otci, nutno dodat že studium mu šlo překvapivě skvěle a největší nadání nacházel při studiu hrdelních zločinů, které jej svým způsobem velice fascinovali, což vedlo k nebývalému a možná i nebezpečnému zájmu o tento obor, ovšem jeho otec byl na něj náležitě hrdý a chlubil se úspěchy svého syna.
Mimo své úspěchy na univerzitě, těšil se především pozornosti dívek, díky svému původu ale i jeho vzhledu, urozené či prosté, bohaté či chudé, ty všechny o něm šeptaly, mluvily a byl jejich ztělesněný sen, což vedlo především k tomu že začal nabývat nezdravou sebedůvěru, ješitnost a povýšenost. Tak jak bylo zvykem, chtěl i jeho otec Laurent aby se Alexander dobře a vhodně oženil a vybral mu za budoucí ženu, dívku jménem Christine de Morey, dívku s vhodným jménem i bohatstvím, zkrátka dívka která byla pro jeho prvorozeného syna vhodnou manželkou. I když to bylo domluvené budoucí manželství tak oba dva působili jako harmonická a zamilovaná dvojice.
Mohlo se zdát, že sudičky tohoto mladého šlechtice mu nadělily do života jenom to dobré, jenom že nic netrvá věčně a to ani Boží milosrdenství a situace se začala otáčet.
Přesto že studium mu šlo stále velmi dobře, jeho otec umírá na černou smrt a jeho syn truchlí, útěchu však nehledá v náručí své snoubenky ale v náručí Boha, začíná číst Bibli a skoro celé dny tráví v modlitbách,stává se pobožným, což vede ke zhoršení prospěchu na univerzitě tak vážně že chce univerzitu ukončit a stát se knězem.
Což mu rozmlouvá jeho matka a brzy na to úspěšně vystuduje v Paříži práva.
Jeho snoubenka však pozoruje změny v jeho chování po smrti otce a harmonický vztah se začíná měnit na hádky,rozepře a zlomí mu srdce tím, že uteče za jiným mužem. 
Alexandre je zneuctěný, rozzuřený a zlomený, ostatním lidem je k smíchu a však po univerzitě zastává vyšší úřad v Paříži. 
Při oslavách narozenin královny, se mu dostane té pocty že je pozván na tuto oslovu, kde se mu dostane ještě vyšší pocty v podobě toho, že smí s královnou mluvit i si zatančit. 
Díky známosti s královnou je jmenován soudcem pro oblast Avranches, kde má začít znovu žít a plní tak i otcovo přání aby se stal po jeho vzoru soudcem. Svého nového úřadu se ujímá velmi úspěšně a brzy si tak začíná vytvářet renomé tvrdého soudce a budí tak i přes svůj poměrně mladý věk, velký respekt. 

Psychika postavy:
Alexander vystupuje člověk který si je velmi dobře vědom svého úspěchu,postavení,vzdělání,vzhledu i moci kterou má, což vede k tomu že narcistický,egoistický a celkově velmi povýšený k ostatním.
Nese si však sebou jizvy ze smrti svého otce, pro kterého se stále modlí a stejně tak si nese jizvu, kterou mu na srdci způsobila Christine, jediná dívka kterou kdy miloval a proto má jistou averzi k ženám, nevyhledává jejich společnost a nesnáší jejich domýšlivé chování, když se snaží za pomoci svých fyzických předností jej manipulovat ve svůj prospěch.
Díky těmto dvou nepříjemným událostem má strach ze smrti, bojí se umřít a stejně tak se bojí ještě někdy zamilovat, dále se velmi bojí toho že tratí své postavení a hadů ve kterých vidí zlé znamení.
Mezi jeho motivaci a tedy jakýmsi smyslem života patří určitě moc, touha po moci a dostát odkazu svého otce, kterého chce překonat tak aby se těšil stejnému věhlasu jako on, ovšem jeho skrytá a utajená motivace je ta, že se chce pomstít Christine za to co udělala i muži pro kterého jej opustila, chce aby ti dva trpěli tak jako musí trpět on, každý večer si představuje jakou bolest těm dvou jednou způsobí.
Jeho heslem se stává latinské rčení: "Vulpes pilum mutant, non mores." aneb "Liška ztrácí srst, nikdy ne své zvyky."
Tak jako každý má nějaký zlozvyky má je on, především k jeho zlozvykům patří to že za všech okolností to chce být on, kdo má ve všem poslední slovo a také to, že je až moc posedlí tím aby byl jako ze škatulky, nesnese když se o něco zašpiní.
Co se smrti týká, nemá strach ji rozdávat, dokonce jej fascinuje ale neumí smrt přijímat. Má především ve zvyku, být přítomen u všech poprav které nařídí vykonat a často se setkává s lidmi den před tím než má být jeho rozsudek vykonán a mučí je tak psychicky, když jim začne vyprávět o tom že je tohle jejich poslední den mezi živými.
Tak jako každý, má i Alexandre rád peníze a rád dává jmění na obdiv, přesto ale je loajální, momentálně jeho loajalita patří bezvýhradně královně, která jej jmenovala na tento post soudce.

Osobní proroctví:
 

,,Boj s drakem jenž má být zrozen odhalí oddanost víry, která požírá srdce jako jedovatý břečťan." 

© 2019 by Sera. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now