Hráč: Genevieve

FC: Lily Collins

Aliénor Beaux

17 let
chudina

služebná v sídle de Vivonne

Estelle Beaux – zesnulá matka

Gerard Beaux – otec

Stephane Beaux – starší bratr

Sebastien Beaux  - mladší bratr

Iris Beaux – mladší sestra

Životopis:

Aliénor se narodila přímo v Avranches. V maličkém, ale útulném, i když trochu zchátralém domku za lesní říčkou, kde vyrůstala spolu s rodiči, jedním starším a dvěma mladšími sourozenci. Ze svého raného dětství si pamatuje dny plné smíchu, lásky rodičů a hašteření se se sourozenci. Temný mrak chudoby si její naivní dětská hlavička uvědomila až když se její svět roztříštil pod náporem neštěstí, které její rodinu postihlo – ztráta matky. Přišlo to z nenadání. Nikdo si nevšiml záhadné nemoci, která stravovala tělo, a když už, tak bylo příliš pozdě. Její otec použil veškeré, jejich opravdu skrovné, úspory na horší časy a využil každičké laskavosti ve snaze zachránit svou milovanou. Avšak marně.

Dá se říci, že touto nešťastnou událostí skončilo i dětství Aliénor, která musela v rodině nastoupit na prázdné místo po matce a postarat se spolu s otcem o rodinu. Na její tváři se již tak často neukazoval úsměv a její čistý zvučný smích se stal vzácností. Léta plynula a království se vydalo do války, kvůli které odvedli jejího staršího bratra, který se dosud nevrátil. Místo něj přišel mor a s ním i další důvod, proč se bát o svůj život. Černá smrt se vznáší nad hlavou každého, a proto se Aliénor každý den usilovně modlí za zdraví rodiny a přátel. I toto je jeden z důvodů, proč se rozhodla ucházet o místo služebné u jednoho ze šlechtických rodů. Doufá, že si třeba časem budou moct dovolit žít lépe a tím se riziko moru pro ně sníží.

Psychika postavy:

Jedná se o milou a hodnou dívku, která se lidem, kteří ji neznají, může jevit tichým a nesmělým dojmem. Avšak její blízcí ví, že pro laskavé slovo nejde daleko a je nesmírně energická, což zúročuje při těžké práci na poli či kolem domku. Díky svému překvapivě jemnému vystupování a přátelskému úsměvu si nachází cestu do srdcí lidí poměrně jednoduše. I přesto, že v tom jejím občas vede krutou válku rozum s citem. Je si vědoma svého postavení ve společnosti a přijímá to, jak to je. Proto si nepřeje nic jiného než být služebná, jak se patří – neviditelná a výkonná.

Pokud nahlédneme až do jejího nitra, abychom se mohli podívat na její strachy a touhy, tak spatříme jasně vymezené hranice, které vytváří především strach. Strach o své blízké, strach z toho, co by právě oni řekli její touze na sebe obléknou krásně zdobené šaty a bát na jeden jediný večer za dámu. Dál zde najdeme i obavu z toho být středem pozornosti a být tázána na její postoje. Což není moc překvapivé u člověka, který celý svůj život strávil v ústraní. I přes její malicherné přání nikdy nezatoužila po pravém bohatství. Ano, chtěla by, aby byli lépe zajištění a nemuseli se každou zimu obávat, zda budou mít co jíst, ale je v tom zejména starost o rodinu, protože ji nade vše miluje i přes jejich občasné nedostatky a otravné zlozvyky. Sama má své zvyky a rituály, které nemusí být ostatním příjemné. Každé ráno musí probíhat stejným způsobem, jinak je celý den jak na trní. Při práci si nevědomky prozpěvuje, za deště pravidelně chodí na procházky a ze svých blízkých si občas dělá nanejvýš škodolibou srandu. A dál? Na zbytek si budete muset přijít sami.

Memento mori

Prsten se smaltovanou miniaturou modlitby za zemřelé.

© 2019 by Sera. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now