Církev

Zemi vládne smrt a blíží se konec světa, byli i zpozorováni jezdci apokalypsy. ,,Na vině jsou čarodějnice a kacíři!, Pro svou vlastní spásu pomáhejte s jejich hledáním! Pokud nějaké znáte, vydejte je do rukou církve! Zachraňte svoje duše než bude pozdě!" To alespoň hlásá církev na oko. Pravda je ale trochu jinde.

     Když roku 1525 zemřel panovník, církev vedla královský pohřeb a chtěla korunovat mladého prince,proti čemuž vystoupila královna. Ještě toho roku ale někdejší kardinál zemřel na mor a na jeho místo byl papežem dosazen nový, jeho nuncius, Jean.

     Přístup církve se v tu chvíli značně změnil, nový kardinál totiž věděl, že kombinace moru spolu  se sporem mezi šlechtou a královnou je pro církev výhodná. Zařídil tedy, aby papež povolil a posvětil opětovné zformování inkvizice a začal upevňovat moc církve, která je nyní dost velká na to, aby mohla obvinit i méně významné šlechtice. Hon na nečisté je stále v plném proudu, podezřelých osob ale ubývá s tím, jak rostou nové hranice, a tak se musí mít na pozoru již i běžní bylinkáři a většina chudiny.  Pro obvinění stačí nařčení bezúhonného majetného občana.I proto nejsou pochody sebelinčujících se lidí výjimkou, nepořádají je ale vyšší církevní hodnostáři místní kazatelé. Církev je nijak nepodporuje, ale ani jim nebrání. Prostí občané však doufají v to, že když prokáží svou oddanost Bohu a církvi, vyhnou se tak inkvizičnímu pronásledování.

     V Avranches tedy působí malá jednotka Inkvizice, která si pro sebe zabrala jeden z domů v centru. Jejím vedením byl, na přání kardinála, pověřen mladý biskup z Paříže. Dále zde překvapivě nalezneme i samotného kardinála, který přicestoval spolu s královnou. V neposlední řadě zde najdeme i nepočetný mnišský řád Augustiniánů spravující klášter s kostelem svatého Augustina.

© 2019 by Sera. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now