​Mor

  • Co je vlastně mor?

Jedná se o infekční onemocnění hlodavců a malých savců přenesené na člověka.

  • Jak se mor rozšiřuje? Jak je možné se nakazit?

Jsou dva hlavní zdroje nákazy a těmi se poté liší i jeho forma.

- Přenos na člověka z nakažených zvířat bodnutím infikovaného hmyzu, nejčastěji blechami. V tomto případě se jedná o dýmějový mor.

- Druhotný přenos přímo z člověka na člověka kapénkami, či kontaktem s postiženou tkání. V tomto případě se jedná o plicní formu moru.

  • Jak se mor projevuje, jaké jsou příznaky a jeho průběh?

Po uplynutí inkubační doby trvající 2 až 6 dní se objeví úbytek energie, únava. Poté nastoupí vysoké horečky, zimnice a velmi prudké bolesti hlavy doprovázené až psychotickými příznaky. Během několika hodin otékají uzliny v oblasti krku, podpaží a třísel. Toto zduření se může až provalit, nemocnému se trochu uleví a v případě, že nedojde k otravě organismu, se může až uzdravit. V případě, že tak nenastane a nemoc postupuje dál, se na kůži objeví zčernání pro mor typické a nemocný nakonec umírá.

Nakažení plicní formou moru se projevuje horečkami, dušností, bolestí na hrudi a vykašláváním krve. Nemocný sice nemá otoky, ale jeho forma má značně agresivnější průběh. Končí však stejně. Selháváním orgánů a černáním kůže.

  • Pokud se moje postava morem nakazí, jak se mohu vyléčit?

Účinná forma léčby neexistuje. Můžete se pokusit sehnat podpůrná léčiva v podobě bylinek. O jejich účinnosti však můžou panovat jisté pochybnosti.

  • Moje postava se nakazila. Jakou má šanci nemoc přežít?

V případě neléčeného dýmějového moru se vaše šance na přežití pohybují mezi 30 a 40 %. V případě nakažení plicní formou je váš osud patrně zpečetěn. Vaše šance přežít je velmi mizivá.

  • Jak se před morem mohu chránit?

Vy sami patrně nijak. Jako preventivní opatření bylo doporučeno pouze vykuřování domů voňavkami, kadidlem, pryskyřicí, či sírou.

Města a státy se však nákazám snažily bránit izolací lidí přicházejících z nakažených oblastí. Do přístavů nejsou vpouštěny lodě z těchto oblastí atd. V případě zjištění nákazy docházelo ke stanovení dohlížitelů. Jejich úkolem bylo pátrat po domech, ve kterých se mor vyskytuje.

V případě zjištění nakaženého v domě dochází k zapečetění domu bez ohledu na ostatní zdravé obyvatele daného domu. Ten se označí na dveřích červeným křížem, a stanoví se hlídači, kteří střeží, aby z domu ani do domu nikdo nevcházel. Tito hlídači také zajišťují potřeby obyvatel zapečetěného domu, jako nákup potravin, zajištění vody, zavolání lékaře či apatykáře apod. Tohoto úkolu se nejčastěji zhošťují lidé bez domova, žebráci, nebo různí zlodějíčci. Ty se však v nejednom případě dařilo uplatit, či oklamat nočním útěkem skrz okno do zahrady, či přes zadní vchod. Docházelo tak k útěkům i celých rodin.

© 2019 by Awaren

© 2019 by Sera. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now